Przemysł i gospodarka

Bielsko-Biała znajduje się w obszarze ważnym od wielu już lat dla gospodarki kraju. Ze względu na swój szczególny charakter oraz położenie, miasto nazywano śląskim Manchesterem a także miastem 100 przemysłów.
Gospodarczo miasto rozwijało się już od średniowiecza, kiedy najważniejszymi elementami rozwoju objęte były ceramika, sukiennictwo, handel, a nawet wyrób i sprzedaż alkoholu.
Rozwój tych punktów gospodarczych następował przez lata, dzięki czemu z czasem Bielsko-Biała urosła do ważnego punktu na mapie gospodarki i przemysłu.
Dalszy rozwój przypada na okres, gdy Bielsko-Biała znalazła się pod panowaniem Austro-Węgier, kiedy to okręg bielsko-bialski rozwinął skrzydła, podobnie wielkie znaczenie obszar ten miał dla Polski w okresie międzywojnia.

Okres PRL, to rozwój przemysłu samochodowego, włókienniczego oraz elektromaszynowego.
Współcześnie, Bielsko-Biała to miasto i region, gdzie w wyniku dobrego wykorzystania koniunktury przemysł ma się bardzo dobrze. A to przekłada się na niski poziom bezrobocia. Prężnie rozwijają się firmy prywatne.
Dobrze prosperujący i ciągle rozwijający się Bielski Okręg Przemysłowy, ciągnie się od Cieszyna po Andrychów, a jego punktem centralnym jest Bielsko-Biała.
Dziś najlepiej funkcjonuje tu przemysł maszynowy, spożywczy, metalurgiczny, samochodowy i włókienniczy. Bielsko pochwalić może się, że na jego terenie działają takie firmy, jak Fiat Auto Poland, Philips Lighting Bielsko, czy Zakłady Tłuszczowe Bielmar, a to tylko namiastka tego, co kryje się w tym mieście.

Zobacz też: Spirala jakości – jakość produktu