Symbole miasta

BB_logo-600x459Symbolami miejskimi Bielska Białej, są herb, flaga, hejnał i logo. Ustanowione zostały 7 grudnia 2004 roku, dzięki specjalnym czterem uchwałom rady miejskiej.

Herb miasta, to dwie gotyckie tarcze, łączące herby dawnego Bielska i dawnej Białej.
Prawa, heraldyczna tarcza to tarcza dwudzielna w słup. Na błękitnym pierwszym polu widnieje połowa złotego orła bez korony, gdzie głowa zwrócona jest w prawo. Orzeł symbolizuje orła książąt cieszyńskich.
Drugie pole, to znajdujące się na czerwonym tle trzy białe (srebrne) lilie, które są zmodyfikowaną formą herbu biskupów wrocławskich.
Druga tarcza z kolei, to tarcza o zielonym tle, na którym widnieją dwie czerwone róże, pięciopłatkowe, ułożone w pas, co symbolizować miało męczeństwo Chrystusa oraz jego krew lub zapowiadać szczęście mieszczan.

Flaga miasta – istnieją dwie jej wersje: miejska i honorowa.
To flaga w barwach żółto-biało-czerwonej, z tym rozróżnieniem, iż flaga honorowa posiada na szerszym, białym, środkowym pasie herb miasta. Pasy flagi miejskiej nie posiadają herbu, składają się też z pasów o równej szerokości.

Logo – to funkcjonujące od końca XX wieku dwie literki B, odwrócone do siebie brzuszkami. Ma to stanowić symbol Bielska i Białej, które oddziela od siebie rzeka. Nad literkami umieszczona została czerwona kropka. Jako całość, logo przypominać ma krajobraz górski, ze świecącym słońcem.

Hejnał – skomponowany przez bielskiego artystę, z okazji 700-lecia powstania miasta. Funkcjonuje od roku 1964, a usłyszeć można go z wieży ratuszowej, gdzie wykonywany jest w odstępach trzygodzinnych.